Malowanie kataforetyczne - jeden z najlepszych sposobów ochrony przed korozją części metalowych

Strona główna

 

Malowanie kataforetyczne jest jedną z najlepszych metod zabezpieczenia części metalowych przed korozją. Pozwala ono uzyskać szczelną, odporną chemicznie, równomierną, twardą, silnie związaną z podłożem powłokę.